Hvorfor alle som arbejder med uddannelse bør overveje at anvende microlearning som en del af deres læringsdesign?

Online uddannelse til detail

Hvorfor alle som arbejder med uddannelse bør overveje at anvende microlearning som en del af deres læringsdesign?

For at svare på det spørgsmål kunne jeg komme med en række af mine egne cases og argumentere ud fra mine erfaringer med online og offline læringsdesign gennem de seneste 10 år. De historier vil jeg gemme til en anden gang, for i denne her artikel vil jeg tage dig med ind i 6 nyere forskningsprojekter på området.

Ud fra konklusionerne i disse 6 studier kan du selv vurdere om det er ved at være tid til at arbejde med microlearnings, eller om du fortsat vil tænke dit læringsdesign som ”du altid har gjort”.

Lad os dykke ned i studierne og se nærmere på deres resultater.

Studie 1: Microlearnings har størst effekt og giver de mest tilfredse deltagere

I et helt nyt studie fra i år af Professor Jae-Hong Bae og Lektor Ho-Young Shin undersøgte de delt hvordan deltagerne på et undervisningsforløb oplevede 3 forskellige undervisningformer samt effekten af dem.

De læringstyper som blev sammenlignet, var læring via et handout, sammenlignet med e-læring og microlearnings.

Resultatet viste 2 ting:

  1. Når der blev anvendt læringsmateriale i form af microlearning opleves den største tilfredshed.
  2. Læringseffekten var størst ved både e-læring og microlearning, og microlearning var mest effektiv i kombination med e-læring.

I table 4 og 5 ses resultatet af undersøgelsen sat op i skemaer. Som det ses, er tilfredshed og læringseffekten størst ved microlearnings.

Projektet blev publiceret i Journal of the Korea Convergence Society 28 juli 2020Ref: https://doi.org/10.15207/JKCS.2020.11.7.369

Studie 2: Blended learning har 53% større læringseffekt

I et Indonesisk studie af 9 forskellige forskere har de undersøgt effekten af blended learning i forhold til hvilken effekt det har på læringseffekten sammenlignet med konventionelle træningsaktiviteter. De arbejdede med microlearnings på den måde at det at arbejde med microlearnings var læringsmålet og indholdet. Alligevel tager jeg artiklen med her, fordi den viser en forbedring på en læringsscore. Læringsscoren ved traditionel træning var 50,9, hvor blended learning opnåede en læringsscore på 77,9. Det er en forbedring på 27 point.

Konklusionen på studiet var at blended learning var blevet påvist at have en større læringseffekt på op mod 53%.

Projektet blev publiceret i ICET 2019 4-5 oktober

Ref: E. Surahman et al., “The Effect of Blended Training Model to Improving Learning Outcomes: A Case in Micro Learning Object Training,” 2019 5th International Conference on Education and Technology (ICET), Malang, Indonesia, 2019, pp. 33-38, doi: 10.1109/ICET48172.2019.8987210. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8987210

Studie 3: Microlearning har 18% større effekt end traditionel læring og læringen holder længere

I et studie fra Institute of Training and Educational Development I Sulaimani-Irak, blev det undersøgt i hvilken grad microlearnings havde effekt sammenlignet med traditionel undervisning. I studiet blev 2 grupper undervist i 6 uger. Den ene gruppe via microlearnings og den anden gruppe via traditionel læring. Herefter blev begge grupper testet.

Resultatet viste at gruppen fra microlearnings havde opnået 18% bedre læringsresultater, sammenlignet med den anden gruppe. Desuden viste studiet at deltagerne som havde modtaget læring via microlearnings, huskede det lærte i længere tid.

I Table 1 fra studiet vises beståelsesprocenten for hver af de 5 prøver som deltagerne skulle igennem. Forskellen mellem traditionel undervisning og microlearning var 18-19%-point gennem alle 5 prøver.

I studiet undersøgte de også svarkvaliteten og inddelte deltagerne i Good, Very good, Excellent for dem som bestod. Ud af deltagerne i traditionel læring opnåede 11% scoren Excellent, hvor det for gruppen med microlearnings var hele 51% som opnåede Excellent scoren.

Projektet blev publiseret i International Journal of Educational Research Review 1 juli 2018.

Ref: Gona Sirwan Mohammed, Karzan Wakil, Sarkhell Sirwan Nawroly; https://www.ijere.com/frontend/articles/pdf/v3i3/ijere3-5pdf.pdf

Studie 4: Deltagere foretrækker mobilen som værktøj i deres undervisning.

I et studie af læringsmidler og foretrukne værktøjer i forhold til læring viste det sig at smartphones er yderst effektive i forhold til at erstatte klassiske laptops i undervisning og formidling. Studiet viste at deltagere på uddannelse allerede er så familiære med mobile at den udgør et naturligt valg til at søge informationer.

Studiet understreger at vi i fremtiden bør lade mobilen være en mere naturligt integreret del af uddannelsesforløb, og lade den være et værktøj til fordybelse og nysgerrighed.

Bog publiceret maj 2017 på Arizone State University.

Ref: Elaine Rettger, Microlearning with Mobile Devices. https://repository.asu.edu/attachments/186538/content/Rettger_asu_0010E_16994.pdf

Studie 5: Microlearning forøger læringseffekten.

I en artikel af Mrigank S. Shail fra Xavier University School of Medicine, Toronto undersøgte de effekten af microlearning på deltagernes ”glemsels-kurve”.

I teorien omkring glemsels-kurven viste Hermann Ebbinghaus at man typisk glemmer mere end 50% af end ny-tilegned viden allerede inden for 20 minutter hvis ikke der er en anledning til at anvende den med det samme.

I figur 1 og figur 2 ses forskellen på en glemselskurve med og uden repetering. Ved gentagne repeteringer vil glemselskurven markant elimineres.

Udover en eliminering af glemselskurven ved gentagelser, gennem går artiklen en del andre meget spændende elementer i forhold til hvordan microlearning påvirker hukommelse og læring mere generelt. En gennemgang af det kommer i en anden og selvstændig artikel.

Publiceret august 2019 I Cureus: 10.7759/cureus.5307

Ref: Mrigank S. Shail. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6716752/

Studie 6: Microlearning kombineret med gamification øger deltagernes engagement.

I et studie af 175 medarbejderes adfærd på en læringsplatform med og uden gamification, viste studiet at der skete et skifte i det øjeblik hvor der blev anvendt gamification. Studiet viste at tidspunkter hvor der var hvad de kaldte ”high attention periods” for læring, skiftede fra arbejdstiden til at være om aftenen og i weekenderne.

I studiet konkludere de at skiftet tidsforbrug primært er relateret til medarbejder engagement grundet læringsdesign hvor microlearnings kombineres med gamification sammenlignet med standard læringsmetoder. Det gjorde at deltagerne i højere grad selv tog undervisningen på eget initiativ.

Publiceret December 2017 iiWAS17

Ref: Bernhard Göschlberger, https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3151759.3151795                                                                                            

Opsummering

Det var 6 udvalgte nyere og relevante studier for, hvorfor microlearnings bør være en del af læringsdesignet i nutidens uddannelser. Microlearnings løser naturligvis ikke alle uddannelsesudfordringer, men kan aktivt hjælpe til at skabe engagement, implementering, learnings transfer, tilfredshed og kompetence forøgelse.

På Retail Akademi anvender vi microlearnings som et vigtigt element i læringsdesignet og i kombination med e-læring, webmoduler, gamification og webinarer har vi fokuseret på at skabe et læringsdesign som med størst mulig læringseffekt.

Tags: